ธ.ก.ส. ช่วยผู้ผลกระทบ จากโควิด-19

ธนาคารออมสิน 2 มาตรการด่วน

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด 2019

1ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน

 • วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.10%
 • ผ่อนชำระนาน 24 เดือน
 • โดยไม่ต้องมีหลักประกัน

2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • วงเงิน 50,000 บาท
 • ซึ่งต้องมีหลักประกัน

ลงทะเบียนง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ที่ www.gsb.or.th

ขายข้าวลืมผัว

ขายข้าวลืมผัว หรือข้าวเหนียวดำเขาค้อ

1.วิธีลงทะเบียนออมสิน กู้เงินฉุกเฉิน วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท


เตรียมเอกสารในการลงทะเบียน มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
 • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 2019 (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)
ธ.ก.ส

2.วิธีลงทะเบียนออมสิน สำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ วงเงิน 50,000 บาท

เตรียมเอกสารในการลงทะเบียน มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงิน ธ.ก.ส.
 • เอกสาร รายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
 • หนังสือแสดงตัวเป็นพนักงาน ลูกจ้าง พร้อม สลิปเงินเดือนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

รถนำเที่ยวเขาค้อ

พาเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล

ที่พักภูทับเบิก

ที่พักภูทับเบิก ที่กางเต้นท์ วิวทะเลหมอก

ที่พักภูทับเบิก

พาเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล