พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

พลาดไม่ได้ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขาค้อ ที่จะต้องแวะมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ลองแวะมาสักการะพระธาตุและกราบไหว้สิ่งศักดิ์

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

เที่ยวเขาค้อ

เขาค้อ

พระบรมสารีริกธาตุ

พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า

หาที่พักเขาค้อ

Slider
ห้วยไผ่คอมทัวร์
รถพาเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล
รถนำเที่ยวเขาค้อ
Shadow
Slider
Slider

ใน เจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูป ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอริยสาวก ในสถูปศิลาขนาดเล็ก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และพะราชทานพรบรมสารีริกธาตุแก่ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ เพื่อให้อัญเชิญไปประดิษฐาประจำสำนักสงฆ์วิชมัยปุญญาราม บ้านเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ ณ.พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

ขาย ข้าวเหนียวดำ ลืมผัวเขาค้อ
Image is not available

ข้าว เหนียวดำ
..ป้องกันเชลล์มะเร็ง
..ป้องกันโรดเหน็บชา
..ชะลอความแก่
และอีกมากมาย

Shadow
Slider
Facebook Comments