รถนำเที่ยวเขาค้อ โปรแกรมที่4

รถนำเที่ยวเขาค้อ ราคา ถูก บริการรถนำเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า

รถนำเที่ยวเขาค้อ ราคา

รถนำเที่ยวเขาค้อ ราคา

รถสองแถวเขาค้อ เหมารถนำเที่ยวเขาค้อ 11 จุด

1ชมทะเลหมอกเขาค้อ

2.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ),

3.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

4.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

5.แทนรัก ทะเลหมอก

6.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

7.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

8.ร้านผักผลไม้เมืองหนาวเขาค้อ

9.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

10.ร้านกาแฟ Pino Latte พีโน่ ลาเต้

11.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

รถสองแถวเขาค้อ

ที่พักเขาค้อ

พรเสนารีสอร์ท

ที่พักภูทับเบิก

ที่พักภูทับเบิก

รถสองแถวเขาค้อ

รถสองแถวเขาค้อ รีวิว โปรแกรมที่4 พาเที่ยวเขาค้อ

1ชมทะเลหมอกเขาค้อ

ชมทะเลหมอกเขาค้อ

2.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ)

พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ-ฐานอิทธิ

3.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

4.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

5.แทนรัก ทะเลหมอก

แทนรัก-ทะเลหมอก

6.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

รถพาเที่ยวเขาค้อ

7.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

8.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

9.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อวัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

10.ร้านกาแฟ Pino Latte พีโน่ ลาเต้

ร้านกาแฟ-Pino-Latte-พีโน่-ลาเต้

 

รถนำเที่ยวเขาค้อ

วงดนตรีสด คาราโอเกะเขาค้อ

เช่าคาราโอเกะเขาค้อ

รถสองแถวเขาค้อ รถสองแถวเขาค้อ

Facebook Comments