แชร์ทริปเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหิน

แชร์ทริปเที่ยว เขาค้อ

บริการ พาเที่ยว ทริป 2 วัน 1 คืน เขาค้อ ภูทับเบิก ภุหินร่องกล้า โดย รถนำเที่ยวเขาค้อ ห้วยไผ่คอมทัวร์

สอบถามได้ที่ 087-2035957  095-8650222 093-2908774 093-2092581

แชร์ทริปเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหิน

แชร์ทริป แชร์เที่ยว ราคา ท่านละ 1,500 บาท

แชร์ทริปเที่ยว เขาค้อ

เที่ยว เขาค้อ-ภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า

สวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้

1.นำเที่ยว เขาค้อ  11 จุด ไฮไลท์
2.นำเที่ยว ภูหินร่องกล้า 7 จุด ไฮไลท์
3.นำเที่ยว ภูทับเบิก  5 จุด ไฮไลท์
4.ที่พัก 1 คืน (นอนเต้นท์ นอน 2 ท่าน  ภูทับเบิก)
5.ฟรี ประกันการภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์

-ทุน รักษา 500,000 บาท
-ทุนชีวิต 1,000,000 บาทที่พัก เขาค้อ ภูทับเบิก

ไม่ต้องนำรถมาเองท่านก็เที่ยวเขาค้อได้

บริการโดย

รถนำเที่ยวเขาค้อ ดูรายละเอียดได้ที่นี้

วัน แรก

เวลา 05.00น. รับจาก สามแยกแคมป์สน จุดปลายทางเขาค้อ
เวลา 06.00น. ชมทะเลที่จุดชมวิวเขาค้อ( รับประทานเช้าตาม อัธยาศัย)
เวลา 07.00น. ฐานอิทธิ
เวลา 07.30น. อนุสรณ์สถาน เขาค้อ
เวลา 08.00น. เจดีขาวพระบรมสารีริกาธาต
เวลา 08.30น. ไปจุดชมวิวแทนรัก ถ่ายภาพดอกไม้สวยและหมอก
เวลา 09.00น. ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
เวลา 10.00น. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
เวลา 11.00น. ไร่ B. N
เวลา 11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(ตาม อัธยาศัย)
เวลว 13.00น. ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้
เวลา 13.45น. วัดผาซ่อนแก้ว
เวลา 16.00น. ไปสักการะ วัดป่าภูทับเบิก,
เวลา 16.30น. ชมไร่ทุ่งกะหล่ำ,(ตามฤดูกาล)
เวลา 17.00น. เข้าที่พัก (นอนเต้นท์ นอน 2 ท่าน ริมผา ภูทับเบิก)

วันที่ สอง

เวลา 07.00น. รับประทานเช้า(ตาม อัธยาศัย)
เวลา 08.00น. จุดสูงสุดภูทับเบิก
เวลา 09.30น. ภูแผงม้า
เวลา 11.00น. ลานหินปุ่ม,

 – ผาชูธง,

เวลา 12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตาม อัธยาศัย)
เวลา 13.30น. โครงการหลวง

-ผาพบรัก
-ผาสลัดรัก
-ผารักยืนยง
-ผาคู่รัก

เวลา 14.00น. โรงเรียน การเมือง การทหาร ,กังหันน้ำ
เวลา 15.00น. จุดชมวิวภูทับเบิก,
เวลา 16.00น. ร้านมะขาม ของฝาก
จบโปรแกรม ส่ง บขส.หล่มสัก (หรือ ส่งที่ รถบัสของคณะมา)

หมายเหตุ

รถสองแถวเขาค้อ

1.ประกันภัยจะคุ้มครองในกรณี เดินทางเที่ยวโดยรถยนต์
2.ประกันภัยการเดินทาง การุณา แจ้งรายชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง
3.แชร์ทริป แชร์เที่ยว เริ่มต้น 4 ท่าน
รีวิว โปรแกรม แชร์ทริป แชร์เที่ยว

ที่ท่านจะได้เที่ยว เขาค้อ-ภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า ในโปรแกรม มีดังนี้

รีวิวที่ท่องเขาค้อ

ข้อมูล รถสองแถวเขาค้อ ได้ที่นี้

เดอะบลูสกาย รีสอร์ทแอท เขาค้อ

พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท

บ้านต้นค้อ

แทนรัก-ทะเลหมอก

พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ-ฐานอิทธิ

แอท ทรี รีสอร์ต เขาค้อ

วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

บายเมือง ณ เขาค้อ

สมันธิตา รีสอร์ท