ที่ท่องเที่ยวเขาค้อ มาต้องเที่ยวให้ได้

ที่ท่องเที่ยวเขาค้อ

  • แนะนำที่ท่องเขาค้อ
  • แนะนำเส้นทาง
  • แนะนำที่ตั้ง
  • แนะนำที่เที่ยวจุดไฮไลท์
  • มาดูกัน รีวิว 22 ที่เที่ยวเขาค้อ
  • : รีวิว ที่อยู่ จุดท่องเที่ยว
  • : รีวิวแผนที่ GPS นำทาง
  • : รีวิว รูปภาพ ที่ท่องเที่ยว

1.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
2.ร้าน กาแฟพีโน่ ลาเต้
3.ตั๊กม้อ
4.ภูแก้วพีค
5.รูท12
6.บลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
7.พ่อขุนผาเมือง
8.ทุ่งไฮเดรนเยีย
9.ไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
10.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
11.ไร่ GB.
12.แทนรักทะเลหมอก
13.น้ำตกศรีดิษฐ์
14.เจดีย์พระบรมธาตุ
15.ไปรษณีเขาค้อ
16.ทะเลหมอกเขาค้อ
17วัดกองเนียน
18.พิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ
19.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ
20.พระตําหนักเขาค้อ
21.เขาตะเคียนโง๊ะ
22.ไดโนเสาเขาค้อ

1.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

วัดผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ที่อยู่: หมู่ที่ 7 95 ตำบล แคมป์สน อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

แผนที่ GPS นำทาง กดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/teNG4kifW83Gyvsr7

2.ร้าน กาแฟพีโน่ ลาเต้

พิโนลาเต้

ร้านกาแฟพีโน่ลาเต้

ที่อยู่: 232 หมู่ 7 ถนนสาย 12 ตำบล แคมป์สน อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/dL6Wzy6k2jfEjsnC9

แนะนำ ที่พักภูทับเบิก

3.ร้านกาแฟตั๊กม้อ

ตั๊กม้อเขาค้อ

ร้านกาแฟตั๊กม้อ

ที่อยู่: 266 หมู่ที่ 7 ตำบล แคมป์สน อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

ผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/q4Ht2eNw68gnP4Gm8

4.ภูแก้วพีค

ภูแก้วพีค
ภูแก้วพีค

ที่อยู่: ตำบล แคมป์สน อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/wRcKNs32fTFxPM1b9

5.รูท12

รูท12
รูท12

ที่อยู่: 12 ตำบล แคมป์สน อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/cwnX8L6hawauAtwd8

แนะนำ รถสองแถวเขาค้อ

ไม่ต้องขับรถเองก็เที่ยวได้

6.บลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)

บลูสกาย

บลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)

ที่อยู่: 96 หมู่5 ตำบล แคมป์สน อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/JvKFkLMVDPUWSP3z5

7.พ่อขุนผาเมือง

พ่อขุนผาเมืองเขาค้อ

พ่อขุนผาเมือง

ที่อยู่

ที่อยู่: ตำบล แคมป์สน อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้https://goo.gl/maps/oH1ePsNb5aUBJMDe8

8.ทุ่งไฮเดรนเยีย

ทุ่งไฮเดรนเยีย

ทุ่งไฮเดรนเยีย

ที่อยู่: 2196 ตำบล เขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/pEFEYCvwtAbooKFj6

ขายข้าวเหนียวดำ

ขายข้าวลืมผัว

ข้าวไร่พันธ์ดี ต้อง

9.ไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

ไร่สตอเบอรี่เขาค้อ

ไร่สตอเบอรี่

ที่อยู่:จะมีปลูกตามเส้นทางท่องเที่ยวเขาค้อ ทั่วไป(ตามฤดูกาล)

10.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ที่อยู่: 2305 หมู่บ้านเพชรดำ ตำบล ทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/Ub9oh24ZJ2DtNJr9A

11.ไร่ GB.

ไร่ GB ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ไร่ GB.

ที่อยู่: หมู่บ้านเพชรดำ ตำบล ทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/sh6oHYsTnVZrBsQA9

12.แทนรักทะเลหมอก

แทนรักทะเลหมอก

แทนรักทะเลหมอก

ที่อยู่: ตำบล เขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/ZyXRbVkopQ9mqeio7

13.น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์
น้ำตกศรีดิษฐ์

ที่อยู่: ตำบล หนองแม่นา อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/RhhfcGx4kt5jwf816

14.เจดีย์พระบรมธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมธาตุเขาค้อ

ที่อยู่: ตำบล เขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/1zr6dmSmDwwSWqGE7

15.ไปรษณีเขาค้อ

ไปรษณีเขาค้อ
ไปรษณีเขาค้อ

ที่อยู่: ตำบล เขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/Gya8arhejtSkNUQE7

16.ทะเลหมอกเขาค้อ

ทะเลหมอกเขาค้อ

ทะเลหมอกเขาค้อ

ที่อยู่: ตำบล เขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/s68r1pHLrNpeLdbU8

17.วัดกองเนียน

วัดกองเนียน

วัดกองเนียน

ที่อยู่: ตำบล เขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/x9eaSJnRw7z133v7A

18.พิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ

ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

ที่อยู่: ตำบล เขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/44C5AuHPCceBfa1p7

19.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ

อนุสรณ์ผู้เสียสละ

ที่อยู่: ตำบล เขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/pHo9GgfyBsunxMiP7

20.พระตําหนักเขาค้อ

พระตําหนักเขาค้อ
พระตําหนักเขาค้อ

ที่อยู่: 2258 ตำบล เขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/ah1hGFyomtCzeX3t8

21.เขาตะเคียนโง๊ะ

เขาตะเคียนโง๊ะ

เขาตะเคียนโง๊ะ

ที่อยู่: ตำบล หนองแม่นา อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/WAHkaVEL9qXeNnRy7

22.ไดโนเสาเขาค้อ

ไดโนเสาเขาค้อ

ไดโนเสาเขาค้อ

ที่อยู่: 207 ม.13 ตำบล เขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่ GPS นำทางกดลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/LnYQamATdpurXseaA

Facebook Comments