รถโดยสารขึ้นเขาค้อ มีบริการ เหมารถพาเที่ยว โปรแกรมทริป A5. ทับเบิก+ภูหิน 9 จุดไฮไลท์

ทีมงาน รถสองแถวพาเที่ยวเขาค้อ
ขอนำเสนอ

เหมารถพาเที่ยว
โปรแกรมทริป A5.
พาเที่ยว ภูทับเบิก
พาเที่ยว ภูหินร่องกล้า

ช่องทาง ติดต่อ

0825975938

โปรแกรมทริป A5. พาเที่ยวทับเบิก+ภูหิน 9 จุดไฮไลท์

1.หอวัดอุณหภูมิ ภูทับเบิก
2.วัดป่าภูทับเบิก
3.ชมไร่กะหล่ำปลี
4.จุดชมวิว หน่วยภูทับเบิก
5.ผาหัวสิงห์
6.ลานเดินหินร่องกล้า
-หินกบ
-หัวใจหิน
-ผานาคราช
-ลานหินปุ่ม
-ผาชูธง
7.โครงการหลวง
-ทุ่งดอกกระดาษ
-ผาพบรัก
-ผาสลัดรัก
-ผารักยืนยง
-ผาคู่รัก
8.โรงเรียนการทหาร
9กังหันน้ำ

แนะนำ ที่พักภูทับเบิก

วิวทะเลหมอก สวยสุด

รีวิว 9 จุด โปรแกรม A5

4.จุดชมวิว หน่วยภูทับเบิก

บ้านต้นค้อรถโดยสารขึ้นเขาค้อ

6.ลานเดินภูหินร่องกล้า

เดอะบลูสกาย รีสอร์ทรถโดยสารขึ้นเขาค้อ

Facebook Comments